<div align="center"> <h1>Ałtaj 2004 - pasmo Siewieroczujskie i Kurajaskie</h1> <h3>zdjęcia, informacje praktyczne, opis tras górskich</h3> <p>ałtaj, altaj, syberia, rosja</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://guf.rootnode.net/altaj2004/" rel="nofollow">http://guf.rootnode.net/altaj2004/</a></p> </div>